ناب و طبیعی شروع کنید

ما هستیم که در کنار شما در بهبود شرایط موجود کمک کنیم. شما می توانید با شماره 09188792005 تماس بگیرید و از مشاورین ما در خواست راهنمایی کنید که با کمال میل و در حد توان در کنار شما هستیم. کشاورزان زحمت کش این مرز وبوم می توانند تنها با یک تلفن هم ازآنالیز کود موجود با خبر شوند وهم ازمیزان مصرفشان در ارتباط با محصول موجود. و در نهایت اینکه رشد ما نیازمند دانش مصرف شماست و ما کنار هم هستیم که دست همدیگر را در این راه پر پیچ وخم بگیریم.

مصرف بهینه با فارم کود آبیدر

مصرف بهینه کود یکی از موثرترین، سریع ترین و سهل الوصول ترین راه هاي تحقق افزایش عملکرد محصولات زراعی می باشد. به طور کلی برای تامین عناصر غذایی مورد نیاز رشد گیاهان، رعایت نکات فنی در مصرف کود از استهلاک مجموعه عناصر مغذی در خاک جلوگیری می¬نماید. یکی از دغدغه های عمده متخصصان تغذیه گیاهی چگونگی افزایش کارائی مصرف کودها (FUE) و تامین به موقع کودها بر اساس میزان و زمان نیاز گیاه می باشد، که در نهایت سبب بهبود کمیت، کیفیت و جلوگیری از هدر رفت سرمایه و آلودگی¬های زیست محیطی خواهد شد. با عنایت به اینکه خاک¬های بیشتر نقاط کشور و بویژه استان کردستان عمدتاً آهکی بوده و pH خاک نیز قلیایی و مواد آلی آنها نیز پایین است، لذا غلظت عناصر غذایی بخصوص ریزمغذیها پایین تر از حد مطلوب می باشد. لذا با رعایت اصول مصرف بهینه کود می توان به افزایش عملکرد و غنی سازی محصولات زراعی دست یافت. بررسی و شناخت ناهنجاریهای تغذیه ای و حد مطلوب غلظت عناصر غذایی در محصولات زراعی گام مهمی در جهت دست یابی به فرمول مناسب برای توصیه کودی می باشد. لذا تهیه نوع کود مورد نیاز اراضی زراعی و باغی کشور، گامی اساسی در تامین نیاز غذایی محصولات کشاورزی و همچنین جلوگیری از آلودگی محیط زیست می¬باشد. کود پلیت مرغی فارم کود، کودی آلی و فرآوری شده است که دارای عناصر ضروری اصلی، میکرو، اسید هیومیک و گوگرد برای رشد و تغذیه گیاه بوده و قابل مصرف برای انواع محصولات باغی و زراعی است. این کود بر خلاف کودهای شیمیایی فاقد تاثیرات مخرب بر خاک، گیاه و محیط زیست بوده و ضمن اصلاح و احیاء ساختمان خاک، در کشتـ¬های بعدی نیز تاثیرات مثبت خود را در خاک تداوم می بخشد. استفاده از فارم کود باعث افزايش ماده آلی خاک، افزايش فعاليت بیولوژیکی و افزایش جمعيت میکروارگانیسم¬های مفيد خاک، افزايش قابليت جذب عناصر ضروری رشد گیاه، افزايش ظرفيت نگهداری آب و کاهش فرسایش خاک، کاهش دفعات آبیاری و کاهش تجمع نيترات و سایر عناصر مضر در محصولات کشاورزی می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ما به بخش "درباره ی ما" مراجعه کنید. منتظر تماس هایتان هستیم.


محصولات


مقالات


آموزش