آموزش چالکود

چالکود و تأثیر در تسهیل جذب عناصر غذایی در درختان میوه

به دلیل حضور آهک فعال در خاک های آهکی، زیادی بیکربنات در آبهای آبیاری، کمی موادآلی، مصرف غیر صحیح (پخش سطحی) کود در سایه انداز درختان، با عنایت به کمی تحرک اکثر کودهای مصرفی بخصوص کودهای فسفاته و ریز مغذیها و عدم رعایت مصرف بهینه کود و آب، درختان میوه در کشور عمدتاً دچار انواع کمبودها هستند. بیان روش صحیح کود دهی در باغهای میوه اولویت خاصی یافته است. یکی از بهترین و ساده ­ترین روش­های درست کود دهی اعمال روش چالکود است.

راندمان و کارایی مصرف کود در روش چالکود به مراتب بیشتر از روش پخش سطحی کود می باشد؛ چون ریشه ها مستقیماً غذای مطلوب خود را تأمین می کنند و غذای سالم تا چندین سال، بدون زحمت در اختیار درخت خواهد بود .

روش چالکود شکل خاصی از جایگذاری موضعی کودهای آلی و شیمیایی در خاک می باشد. این روش برای باغهای میوه­ای طراحی شده است که دارای مشکل زرد برگی آهکی (کمبود آهن) باشند، ولی محاسن آن فراوان بوده و اجرای آن در هر باغی مزایایی در بر خواهد داشت.

در این روش در نزدیکی ریشه درخت، چاله هایی حفر می­شود و سپس با کودهای آلی و شیمیایی پر می­گردد. این روش دارای مزیت هایی خواهد بود که از آن جمله است:

بخش زیادی از کود پخش سطحی شده برای تغذیه درختان میوه توسط ذرات خاک سطحی جذب و تثبیت می­شود، اما در استفاده از کود بصورت چالکود ریشه درختان مستقیم با مواد کودی ارتباط داشته و عناصر مغذی را جذب می­نماید.

چاله ­های حفر شده در سایه انداز درخت باعث افزایش نفوذپذیری آب به داخل خاک می­شود همچنین حضور مواد آلی در چاله ­ها باعث جذب و نگهداری آب شده و راندمان آبیاری را افزایش می­دهد.

چاله های پر شده با کود آلی مرغی فرآوری شده، مکانهایی فاقد از آهک و مناسب برای ریشه ها فراهم می آورد که جذب عناصر را بهبود می­بخشد.

چالکود می­تواند از نرسیدن اکسیژن به ریشه گیاه بخاطر آبیاری سنگین و رسی بودن خاک و زیاد شدن دی اکسید کربن و تولید بی کربنات، جلوگیری کند.

از آنجا که درخت میوه گیاهی است دائمی، هر سال تراکم ریشه در حوالی منطقه چالکود و تماس ریشه با این منطقه غنی از کود افزایش می یابد در نتیجه، کارآئی مصرف کود افزایش و مقدار مصرف کود در هکتار کاهش می یابد. ضمن اینکه مشکل اصلی مصرف موضعی کود، یعنی سطح تماس کم ریشه با مناطق غنی از کود نیز در روش چالکود وجود ندارد.

راندمان و کارایی مصرف کود در روش چالکود به مراتب بیشتر از روش پخش سطحی می­باشد. چون ریشه­ ها مستقیما غذای مطلوب خود را تأمین می­کنند و غذای سالم برای چند سالی بدون زحمت در اختیار درخت خواهد بود.

موارد لازم برای ایجاد چالکود

محل حفر چاله:

در ابتدا بایستی چاله­ هایی در نزدیکی تنه درختان حفر شود. این چاله ­ها در ۳/۱ قسمت انتهای سایه انداز درختان حفر شود. علت حفر چاله ها در قسمت انتهایی سایه انداز درخت آن است که بیشتر ریشه ­های جوان و فعال در آن منطقه قرار می­گیرند توانایی ریشه­ های جوان و فعال در جذب آب و عناصر غذایی بیش از ریشه­ های اصلی و قطور درختان می­باشد. در ضمن حفر چاله در چنین مناطقی به ریشه ­های اصلی و قطور درختان صدمه نمی­رساند. محل چاله باید در جایی باشد که آب آبیاری حتما به طریقی آن­ را خیس کند. چاله ها در مسیر آبیاری احداث گردد، درحالتی که آبیاری بصورت غرقابی، کرتی و یا قطره­ای باشد، در سایه­انداز درخت چاله ها حفر می­گردد و یا شیاری به دور تنه درخت در سایه­ انداز حفر می گردد. در حالتی که آبیاری یصورت جوی و پشته یا نواری باشد در طرفین سایه انداز درخت و موازی مسیر آب شیارهایی برای جایگذاری کود آلی حفر می­گردد. اگر خاک شنی باشد سایه انداز درخت را به دو قسمت تقسیم کرده، چالکود را در ۲/۱ انتهایی احداث میکنند ولی در خاکی که رسی باشد، سایه انداز درخت را به ۳ قسمت تقسیم وچاله را در ۳/۱ انتهایی ایجاد می کنند.

تعداد چاله:

در صورتی که تعداد چاله کم باشد، تماس ریشه درختان با مناطق اصلاح شده خاک کم بوده و اثر بخشی روش کامل نیست. افزایش تعداد چاله نیز هزینه بر و پرخرج خواهد بود. در مجموع برای درختان میوه بیش از ۱۰ سال ۴ تا ۸ چاله برای هر درخت توصیه می شود.

قطر و عمق چاله:

در باغ­ها حفر چاله­ ها با وسایل معمولی چون بیل و کلنگ انجام می­شود. در چنین حالتی قطر چاله ­ها بین ۳۰ تا ۵۰ سانتی­متر خواهد شد. در صورتی­که از مته پشت تراکتوری استفاده شود. قطر چاله حدود ۳۵ سانتی­متر خواهد بود. عمق چاله بستگی به عمق پراکنش ریشه های درخت دارد، به­ طور معمول عمق ۴۰ تا ۵۰ سانتی­متری مناسب می­باشد.

چگونگی پر کردن چاله ها:

خاک خارج شده از چاله ها را به صورت یکنواخت در فاصله بین ردیف­های درختان پخش و از باز گرداندن دوباره آن به داخل چاله خودداری کنید. چاله­ ها را با مخلوطی از ماده آلی (کود دامی یا خاک برگ یا کمپوست) و کود مرغی فرآوری شده پر کنید. هنگامی که برای اولین بار چاله را پر می­کنید بهتر است ابتدا کود دامی مورد نیاز برای پر کردن چاله را با کود مرغی فرآوری شده به خوبی مخلوط نموده و سپس درون چاله بریزید، با لگد کردن کود در داخل چاله تا حدی آن را بفشارید و درصورت نشست، مجددا کود دامی بیفزایید تا هم سطح خاک باغ شود.

نگهداری از چاله ­ها:

در صورتی که از چاله­ها به خوبی نگهداری شود، حفر آن یک بار برای چندین سال کافی خواهد بود. هرسال نشست توده کود در داخل چاله را با افزودن مجدد کود مرغی فرآوری شده و کود دامی جبران کنید. از پر شدن چاله ها بوسیله خاک جلوگیری نمایید. خیسی بیش از حد و خشکی توده کود دامی داخل چالکود از کارایی روش می­کاهد. رطوبت و تهویه متعادل، رشد ریشه را در داخل چالکود تقویت می­کند. در سال­های بعد، افزودن کودهای شیمیایی متحرک و غیر متحرک بر سطح چاله­ ها امکان­پذیر است. حرکت این کودها به همراه آب آبیاری در داخل کود دامی به راحتی انجام می­شود و نیازی به صرف هزینه جهت پای بیل و زیر خاک کردن کودهای شیمیایی غیر متحرک نیست. در صورتی­که آبیاری تحت فشار باشد، چاله­ها در زیر قطره چکان­ ها حفر شود. بلافاصله پس از کوددهی چاله ها آبیاری شود.

مقدارکود مرغی فرآوری شده مصرفی :

برای درختان یکسال و ۲ سال به ازای هر سال سن درخت مقدار ۵/۱-۱ کیلوگرم کود مرغی فرآوری شده با ۳ کیلوگرم کود دامی پوسیده مخلوط شود و در چاله ریخته شود.برای درختان با سن بیش از ۳ سال به ازای هر درخت مقدار ۴-۳ کیلوگرم کود مرغی فرآوری شده با ۵ کیلوگرم کود دامی پوسیده ترکیب و در چاله ریخته شود.

قابل توجه باغداران گرامی :

نکات مهم

۱- خاک خارج شده از چاله ها را بصورت یکنواخت در فاصله بین ردیف­های درختان پخش و از بازگرداندن آن به چاله ها خود داری شود.

۲- چاله ها با مخلوطی از کود دامی یا خاک برگ یا کمپوست و کود مرغی فرآوری شده پر شود .

۳- به باغداران عزیز توصیه می­شود که کودهای مورد نیاز درختان میوه خود را چالکود (مصرف عمقی)،  که چال آن در زیر قطره چکان­های سیستم آبیاری تحت فشار و یا کنار نهر آبیاری خواهد بود، مصرف نمایند.

۴- باغداران گرامی تحت هیچ شرایطی کودها را با روش سطحی مصرف نکنند، چون انجام این کار جزء اتلاف وقت و انرژی ثمری نخواهد داشت.

۵- برای افزایش بازیافت کود و آب، در صورت نبود سیستم آبیاری تحت فشار، آبیاری به طریق تشتکی انجام گیرد.