کود شیمیایی

برخلاف کودهای ارگانیک، کودهای شیمیایی برای تجویز سریع مواد مغذی به گیاهان به درد می خورند. بنابراین، کشاورزان با استفاده از کودهای شیمیایی شاهد پیشرفت های سریع تری در گیاهان خود هستند.

یکی دیگر از دلایلی که باعث تاثیرگذاری سریعتر کودهای شیمیایی به نسبت کودهای ارگانیک می شود، نسبت دقیق مواد شیمیایی آن است. دانشمندان قادر به پردازش و تنظیم این نسبت هستند تا مواد مغذی کاملا متعادل باشند. هرچند که فرآوری شدن خیلی فاکتور مثبتی به حساب نمی آید. استاندارد سازی مواد شیمیایی موجود در کودهای فرآوری شده آسانتر است و همچنین دارای برچسب هایی برای توضیح هر ماده شیمیایی و کاربردهای خاص آنها هستند.

این امر به باغداران این امکان را می دهد تا نسبت به آنچه گیاهان خود را با آن تغذیه می کنند آگاهی بیشتری داشته و به ساده کردن فرآیند انتخاب کود کمک می کنند. این کودها علاوه بر ساده بودن برای شناسایی و انتخاب، ارزان هستند و به راحتی در مقیاس انبوه تولید می شوند.

مزایا:

معایب: