بیماری های ذرت بخش آخر

نام بیماری : پوسیدگی ساقه ذرت

نام بیماری: Bacterial Stalk Rot

نام علمی: Dickeya zeae

به طور خلاصه

علائم

علائم اولیه بیماری پوسیدگی باکتریایی ساقه ذرت تغییر رنگ برگ و نیز یک گره از ساقه می باشد. با توسعه بیماری زخم ها روی برگ توسعه پیدا می کند. سپس بیماری به سمت ساقه گسترش پیدا می کند و از آنجا به سرعت به سمت بالای ساقه و برگ ها گسترش پیدا می کند. با توسعه پوسیدگی بوی بد در قسمت آلوده قابل تشخیص است و قسمت فوقانی گیاه به راحتی از قسمت های دیگر گیاه جدا می شود. با شکافتن ساقه تغییر رنگ همراه با یک پوسیدگی لزج مشاهده می شود که عمدتا از محل گره شروع شده است. بیماری بصورت پراکنده در مزرعه مشاهده می شود. ممکن است در اثر شدت بیماری، ساقه از محل آلودگی شکسته شده و بیفتد.

علت ها

عامل بیماری پوسیدگی ساقه ذرت، باکتری Dickeya zeae می باشد. عامل بیماری یک باکتری خاکزی است و روی بقایای محصول در خاک زندگی می کند و ذرت را از طریق روزنه ها، عدسک ها یا زخم های ساقه و برگ آلوده می کند. بیمارگر بیشتر در مناطق دارای باران های شدید گسترش دارد و در مناطقی که آبیاری غرقابی یا بارانی انجام می شود، شایع است و بیشتر دمای بالا یعنی 30 تا 35 درجه سانتیگراد به همراه چرخش کم هوا و باد را می طلبد. آلودگی از طریق حشرات می تواند به گیاهان مجاور سرایت کند.

کنترل ارگانیک

تاکنون روش کنترلی بیولوژیک برای این بیماری گزارش نشده است.

کنترل شیمیایی

کنترل تلفیقی با رویکرد پیشگیرانه به همراه کنترل بیولوژیک را همیشه در نظر داشته باشید. تا کنون سمی برای بیماری پوسیدگی باکتریایی ساقه ذرت توسط سازمان حفظ نباتات مورد تایید قرار نگرفته است.

اقدامات پیشگیرانه

 

نام بیماری: لکه قهوه ای ذرت

نام انگلیسی: Brown Spot of Maize

نام علمی: Physoderma maydis

به طور خلاصه

علائم

بیماری لکه قهوه ای ذرت سبب ایجاد لکه های زرد مایل به قهوه ای روی برگ، ساقه، غلاف و پوسته می شود. با پیشرفت بیماری، لکه ها بزرگتر و بیشتر می شوند و قسمت زیادی از برگ را می پوشانند. رنگ لکه ها معمولا از زرد تا قهوه ای متفاوت است که ممکن است با علایم بیماری زنگ اشتباه گرفته شود. برخلاف بیماری زنگ، علائم بیماری لکه قهوه ای غالبا در نوارهای مشخص در سراسر برگ، بویژه در پایه آن ایجاد می شود. تفاوت دیگر این است که در این بیماری لکه های واضح به رنگ قهوه ای تیره تا سیاه در رگبرگ اصلی یا نزدیک به آن ظاهر می شوند. در ارقام حساس، رگبرگ میانی ممکن است با این لکه ها پوشانده شده و از رنگ شکلاتی به رنگ قهوه ای مایل به قرمز یا بنفش تغییر کند.

علت ها

بیماری لکه قهوه ای ذرت توسط قارچ Physoderma maydis ایجاد می شود که در بقایای آلوده گیاهی یا خاک زمستان کذرانی می کند. این بیماری بیشتر در مزارعی که دارای بقایای گیاهی فراوان است، شایع می باشد. این بیماری معمولا در مزراعی که به دلیل زهکشی نامناسب آب باران یا آبیاری تجمع می یابد، شایع می باشد. همچنین اسپورهای قارچ از طریق باد و یا قطرات باران به سایر گیاهان در مزرعه انتقال می یابند. برای رشد مطلوب این قارچ نور و دما نیز لازم است. به طور کلی، این بیماری در ذرت جدی نیست و تاثیر کمی بر عملکرد محصول دارد.

کنترل ارگانیک

تاکنون روش کنترلی بیولوژیک تجاری برای این بیماری گزارش نشده است.

کنترل شیمیایی

در گام اول مدیریت، کنترل تلفیقی شامل اقدامات پیشگیرانه و استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک توصیه می شود. کنترل شیمیایی برای این بیماری توصیه نمی شود و تا کنون سازمان حفظ نباتات کشور قارچ کشی برای کنترل این بیماری تایید نکرده است.

اقدامات پیشگیرانه

 

نام بیماری: موزاییک کوتولگی ذرت

نام انگلیسی: MDMV

نام علمی: Maize Dwarf Mosaic Virus

به طور خلاصه

علائم

علائم بیماری ویروس موزاییک کوتولگی ذرت معمولا به صورت لکه های کلروتیک روی برگ آغاز می شود و نهایتا الگوی موزاییکی به خود می گیرد. در برگ های ذرت موزاییک در قاعده برگ به صورت لکه ای روشن در ابتدا به وجود می آید و بعدا در حین رشد برگ به صورت نوارهای زرد امتداد می یابد. میانگره های بالایی کوتاه تر می شود. تشکیل خوشه و توسعه آن کند می شود که منجر به کاهش عملکرد گیاه می گردد.

علت ها

عامل ایجاد بیماری ویروس موزاییک کوتولگی ذرت، شته ها هستند. رابطه ویروس با ناقلین بصورت غیر پایا می باشد. پانزده گونه شته می توانند ویروس عامل بیماری را منتقل کنند. به مقدار اندکی با بذر یا برخورد برگ های مجاور در گیاهان مختلف ممکن است منتقل شود. شرایط دمایی معتدل تا گرم مساعد توسعه بیماری است. زمستان گذرانی ویروس در میزبان های واسط است. دامنه میزبانی ویروس شامل ذرت، جانسون گراس و سورگوم است. علائم بیماری شش روز پس از این که شته از ذرت تغذیه و ویروس را منتقل کرد، ظاهر می شود. انتشار بیماری از طریق بذر هم امکان پذیر است.

کنترل ارگانیک

تا کنون روش کنترلی بیولوژیک برای مبارزه مستقیم با بیماری موزاییک کوتولگی ذرت گزارش نشده است.

کنترل شیمیایی

کنترل تلفیقی با رویکرد پیشگیرانه به همراه کنترل بیولوژیک را همیشه در نظر داشته باشید. برای مبارزه با بیماری موزاییک کوتولگی ذرت بایستی جمعیت شته ها را که ناقل این بیماری هستند کنترل کرد.

اقدامات پیشگیرانه

 

نام بیماری: موزاییک ایرانی ذرت

نام انگلیسی: MIMV

نام علمی: Maize Iranian Mosaic Virus

به طور خلاصه

علائم

علائم غالب بیماری موزاییک ایرانی به صورت موزاییک نواری در تمام پهنک برگ به همراه کم رشدی است. علائم بیشتر در حاشیه مزرعه به صورت موزاییک نواری و کوتولگی مشاهده می شود.

علت ها

ناقل بیماری ویروس موزاییک ایرانی ذرت، زنجرک های Laodelphax striatellus  و Unkanodes tanasijevici است. طغیان این زنجرک موجب شیوع و خسارات بسیار زیادی می شود. علاوه بر ذرت، گندم، برنج، جو و برخی گیاهان خانواده گرامینه را نیز آلوده می کند. اوج فعالیت زنجرک در خرداد ماه بوده و به تدریج با افزایش دما فعالیت آنها کاهش می یابد.

کنترل ارگانیک

تا کنون روش کنترلی بیولوژیک برای مبارزه مستقیم با این بیماری گزارش نشده است.

کنترل شیمیایی

کنترل تلفیقی با رویکرد پیشگیرانه به همراه کنترل بیولوژیک را همیشه در نظر داشته باشید. مبارزه مستقیم با بیماری ویروسی موزاییک ایرانی ذرت امکان پذیر نبوده و تنها می توان با کنترل جمعیت آفت ناقل آن یعنی زنجرک این بیماری را کنترل کرد.

اقدامات پیشگیرانه

 

نام بیماری: کوتولگی زبر ذرت

نام انگلیسی: RBGDV

نام علمی: Rice Black Gall Dwarf Virus

به طور خلاصه

علائم

علائم بیماری ویروسی کوتولگی زبر ذرت در مراحل مختلف رشد فرق می کند. اگر گیاهچه جوان ذرت مورد هجوم ویروس، قرار گیرد علائم به صورت کوتولگی خیلی شدید ظاهر می شود و گاهی حتی بوته ذرت از 30 سانتیمتر بلندتر نمی گردد و به مرور بوته ذرت کاملا خشک می شود و عملا هیچ دانه ای تولید نمی شود. اگر ذرت بعد از مرحله گیاهچه ای مورد هجوم قرار گیرد، کوتولگی ایجاد شده خفیف تر است و ارتفاع ذرت ممکن است به 50 سانتیمتر برسد و گل تاجی تولید کند، ولی هیچ بلالی تولید نمی شود. ضخامت ساقه ذرت آلوده نسبت به طول آن زیادتر از معمول به نظر می رسد و ساقه ذرت مقداری از حالت گرد به حالت کتابی تبدیل می شود. از علائم دیگر شامل کوتاهی فاصله بین میانگره ها، راست ایستادن برگ ها، ایجاد گال های ریز روی رگبرگ ها در پشت برگ و غلاف ذرت و زردی و کلروز و گاهی قرمزی برگ ها می باشد. در محل گال های ریز در رگبرگ ها نقاط و خطوط روشن نور گذار ایجاد می شود. این بوته ها نیز پس از مدتی شروع به خشک شدن می کنند و بدون تولید دانه ای از بین می روند.

علت ها

انتقال ویروس کوتولگی زبر ذرت توسط زنجرک صورت می گیرد. تنها ناقل طبیعی که تا کنون برای این ویروس مشخص شده، Laodelphax striatellus است. ویروس داخل بدن حشره ناقل تکثیر می شود. میزبان طبیعی شناخته شده ویروس ذرت است. ممکن است ویروس میزبان های طبیعی دیگری نیز در خانواده گرامینه داشته باشد، زیرا شانزده گونه گیاهی به طور آزمایشگاهی با ناقل آلوده شده اند. ویروس از طریق مکانیکی منتقل نمی شود. کشت زود هنگام ذرت به دلیل انطباق دوره حساس گیاه با ظهور، گسترش و زاد و ولد زنجره ناقل، آلودگی بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

کنترل ارگانیک

تاکنون روش کنترل بیولوژیک برای مبارزه مستقیم با این بیماری گزارش نشده است.

کنترل شیمیایی

کنترل تلفیقی با رویکرد پیشگیرانه به همراه کنترل بیولوژیک را همیشه در نظر داشته باشید. مبارزه مستقیم با بیماری ویروسی کوتولگی زبر ذرت امکان پذیر نیست و بایستی جمعیت ناقل این بیماری که زنجرک می باشد، کنترل کرد.

اقدامات پیشگیرانه