بیماری شوره سیاه سیب زمینی

نام بیماری: شوره سیاه سیب زمینی

نام انگلیسی :  Black Scurf

نام علمی : Rhizoctonia solani

به طور خلاصه

علائم

در بیماری شانکر ساقه زیرزمینی و شوره سیاه سیب زمینی، نقاط سیاه برجسته با اندازه های متفاوت و شکل نامنظم روی سطح غده های سیب زمینی ظاهر می شود. این لکه های سیاه را می توان به راحتی با ماش دادن یا خراش دادن از سطح سیب زمینی جدا کرد. با کمک ذره بین دستی می توان ماده قارچی سفید رنگ را در اطراف این لکه ها مشاهده کرد. این قارچ همچنین علائمی شبیه به شانکر ساقه را در شاخه ها و ساقه های جدید ایجاد می کند. علاوه بر اینلکه های قهوه ای و فرورفته روی ریشه بوجود می آید که اغلب با رشد قارچ سفید رنگی احاطه می شوند. اگر پوسیدگی، ساقه را احاطه کند و مانع انتقال آب و مواد غذایی شود، برگ ها تغییر رنگ داده و پژمرده می شوند.

علت ها

بیماری شانکر ساقه زیر زمینی و شوره سیاه سیب زمینی توسط قارچ Rhizoctonia solani ایجاد می شود که می تواند در دماهای 5 تا 25 درجه سانتیگراد، حتی در صورت عدم وجود سیب زمینی، برای مدت طولانی در خاک زنده بماند. آلودگی می تواند از طریق خاک یا در اثر استفاده از غده های بذری آلوده ایجاد شود. در واقع قارچ ها باعث ایجاد پوسیدگی نمی شوند اما نباید از این غده ها برای تکثیر استفاده کرد. هوای سرد و مرطوب می تواند آلودگی را تشدید کند. هوای گرم در مراحل اولیه رشد گیاه، اثرات بیماری را کاهش می دهد. بیماری های لکه سیاه و شانکر ساقه در خاک های سبک تر و شنی تر رایج تر هستند.

کنترل ارگانیک

برای ضدعفونی کردن غده های بذری می توان از قارچ کش های بیولوژیک 5% Trichoderma harzianum به میزان 3 در هزار استفاده کرد. این کار ممکن است ظهور بیماری لکه سیاه در مزارع و تعداد غده های آلوده را کاهش دهد. یک روش دیگر استفاده از کود گاوی در مزارع شخم زده یا تدخین زیستی با بقایای خردل سبز است.

کنترل شیمیایی

کنترل تلفیقی با رویکرد پیشگیرانه به همراه کنترل بیولوژیک را همیشه در نظر داشته باشید.

ضدعفونی غده های بذری و قطعات بذری با یکی از قارچ کش های تیابندازول 60 %، پنسی کورون 25%، ایپرودیون 50 % و یا ایپرودیون + کاربندازیم 26% موجب کاهش چشمگیر بیماری می شود. برای ضدعفونی کردن غده های بذری بریده لازم است محل بریدگی چوب پنبه ای شده باشد.

اقدامات پیشگیرانه