ذرت

ذرت گیاهی است از خانواده Poaceae، دگرگشن مخصوص نواحی گرم و معتدل که بعد از گندم و برنج سومین محصول زراعی دنیا از نظر سطح زیر کشت و دومین محصول بعد از گندم از نظر میزان تولید است که علاوه بر تامین دانه و علوفه ای مورد نیاز مرغداری ها و دامداری ها در صنعت غذایی، شیمیایی و دارویی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در صورتی ‌که می‌خواهید گیاه ذرت پرورش بدهید باید با نکاتی در مورد پرورش این گیاه از بذر آشنا باشید. گیاه ذرت نیاز به آفتاب کامل دارد تا به حداکثر رشد خود برسد به همین دلیل بهتر است برای کاشت ذرت در فضای باز، در فصل تابستان و در مقابل نور کامل خورشید اقدام کنید، اما اگر فضا یا شرایط مناسبی برای این کار ندارید ولی تمایل به کاشت گیاهان مختلف دارید، می توانید ذرت را در داخل خانه پرورش دهید. البته کاشت ذرت به عنوان یک گیاه خانگی غیر متداول است و شما فقط می توانید برای یک یا دو وعده غذا از آنها استفاده کنید.
پیش از اینکه در مورد برنامه تغذیه ذرت بدانیم، ابتدا باید در مورد خاک مورد نیاز برای پرورش آن صحبت کنیم. چرا که خاک به دلیل اینکه هدایت کننده مواد مغذی به ریشه ها و بافت گیاهان است، بیشترین اهمیت را در سلامت محصول دارد. این گیاه به طور معمول 60 تا 100 روز زمان می خواهد تا به مرحله برداشت برسد. خاک باید قبل از کاشت ذرت آماده شود. یعنی به وسیله شخم زدن همگون و یکدست گردد. در صورت غنی نبودن خاک آن را با کود تغذیه کنید. بعد از کوددهی آبیاری را انجام دهید. این آبیاری فرصت شکل گیری خاک مناسب قبل از کشت را فراهم می کند. آماده کردن خاک معمولاً ۲ تا ۴ هفته قبل از کاشت ذرت انجام می گیرد. این خاک باید از نظر زهکشی در حد عالی باشد. چون گیاه ذرت به نسبت زیاد آبیاری می شود. بنابراین نبود یک خاک با زهکشی مناسب شرایط غرقابی شدن و پوسیدگی گیاه را فراهم می کند. بافت خاک باید سبک باشد. گرده افشانی ذرت به وسیله باد انجام می گیرد. بنابراین برای تکثیر ذرت آن ها را در فضاهایی کشت نماید که امکان گرده افشانی به راحتی برقرار شود.فضاهای کوچک شده محیط مناسبی برای گرده افشانی ایجاد می کنند. این گیاه عمل گرده افشانی را به شکل یکنواخت انجام نمی دهد و گاهی نیز متقاطع عمل می کند.
نیتروژن
بعد از گذشت یک هفته جوانه ذرت شما سر از خاک در می آورد. زمانی که این جوانه به اندازه ۱۰ اینچ مرتفع شد، کود حاوی نیتروژن به آن اضافه نماید. منتشر کردن نیتروژن در خاک باید به شکل بطئی و تدریجی انجام بگیرد.این کود باید در پیرامون بذر ریخته شود. در غیر این صورت به گیاه صدمه خواهد زد. نیتروژن عامل اصلی افزایش عملیات فتوسنتز در گیاهان است. همچنین با افزایش میزان پروتئین در گیاه باعث افزایش رشد و جوانه زنی می شود. اگر جوانه ها با تراکم بالا رشد کرده اند، بهتر است ترتیب یک تنک سازی را در ردیف های ذرت بدهید. به گونه ای که جوانه های ضعیف از فضای کشت حذف گردند.در کاشت ذرت, عمل کوددهی هر ۳۰ روز یک بار انجام می گیرد. توجه داشته باشید که آبیاری ذرت نیز به اندازه کوددهی اهمیت دارد. در صورت نبود آبیاری مطلوب، گوش مناسب برای ذرت شکل نخواهد گرفت.

با شکل گیری منگوله ذرت و رویت ابریشم آن، رأس ذرت را مورد بررسی قرار دهید. حالا متوجه می شوید که این گرده افشانی چگونه توسط باد منتشر می شود. این گرده افشانی به کلیه گوش های ذرت می رسد.

فسفر
وجود فسفر در برنامه کوددهی ذرت بسیار موثر است. این عنصر باعث رشد بیشتر و بهتر محصول، افزایش رشد شاخه های جانبی و مقاومت بیشتر آن ها می شود. کمبود این ماده در گیاه علت اصلی رشد نکردن ذرت است. بهترین زمانی که می توانیم کودهای فسفر را به گیاه بدهیم نیز قبل از کشت و هنگام آماده سازی زمین است. این کار باید بر اساس کمبودهای خاک که در آزمایش مشخص می شود انجام بپذیرد.

پتاسیم
مانند تمامی گیاهانی که میوه و غده دارند، ذرت نیز برای رشد میوه و پر بار شدنش به پتاسیم بالایی نیاز دارد. چرا که نقش اصلی این عنصر پر شدن دانه ها و رشد بهتر ریشه، تولید دانه بیشتر و افزایش میزان نشاسته و پروتوئین در آن ها، جلوگیری از بیماری ها و افزایش جذب آب است. در واقع پر استفاده ترین عنصر برای رشد ذرت پتاسیم است. در برنامه کوددهی ذرت هم می توان اوایل کاشت محصول و هم زمان میوه دهی و پر شدن میوه ها استفاده کرد.

 

ریز مغذی ها عناصر دیگری هستند که برای رشد یک گیاه بسیار مورد نیاز هستند. اما اهمیت آن ها و میزان به کار بردنشان کمتر از عناصری مانند فسفر، پتاسیم و نیتروژن است.

 

برداشت ذرت
با  منگوله دار شدن  ذرت ، گوش ها در رشد قابل توجهی دیده می شوند و بعد از ۲۱ روز می توانید اقدام به برداشت کنید.

 

 برای برداشت به این نشانه ها توجه کنید:
منگوله باید خشک شده باشد
گوش ذرت از قسمت ساقه کمی منفصل شده باشد.
گوش ها مستحکم و پر شده باشند.
با دست زدن به دانه ها، شاهد شکستن آن ها باشید