چالکود و تأثیر در تسهیل جذب عناصر غذایی در درختان میوه

به دلیل حضور آهک فعال در خاکهای آهکی، زیادی بیکربنات در آبهای آبیاری، کمی موادآلی، مصرف غیر صحیح (پخش سطحی) کود در سایه انداز درختان، با عنایت به کمی تحرک اکثر کودهای مصرفی بخصوص کودهای فسفاته و ریز مغذیها و عدم رعایت مصرف بهینه کود و آب، درختان میوه در کشور عمدتاً دچار انواع کمبودها هستند. بیان روش صحیح کود دهی در باغهای میوه اولویت خاصی یافته است. یکی از بهترین و ساده ­ترین روش­های درست کود دهی اعمال روش چالکود است.راندمان و کارآئی مصرف کود در روش چالکود بمراتب بیشتر از روش پخش سطحی کود می باشد؛ چون ریشه ها مستقیماً غذای مطلوب خود را تأمین می کنند و غذای سالم تا چندین سال، بدون زحمت در اختیار درخت خواهد بود .

روش چالکود شکل خاصی از جایگذاری موضعی کودهای آلی و شیمیایی در خاک می باشد. این روش برای باغهای میوه­ای طراحی شده است که دارای مشکل زرد برگی آهکی (کمبود آهن) باشند، ولی محاسن آن فراوان بوده و اجرای آن در هر باغی مزایایی در بر خواهد داشت.

در این روش در نزدیکی ریشه درخت، چاله هایی حفر می­شود و سپس با کودهای آلی و شیمیایی پر می­گردد. این روش دارای مزیت هایی خواهد بود که از آن جمله است:

 

موارد لازم برای ایجاد چالکود