میزان مطلوب آهن (Fe) در خاک

میزان مطلوب آهن (Fe) در خاک

آهن یکی از مهم‌ترین عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاهان است که نقش مهمی در ساختارهای سبزینگی گیاهان دارد. کمبود این عنصر معمولا در خاک‌های قلیایی و آهکی رایج‌تر است.

غلظت بهینه آهن در خاک بسته به نوع کشت متفاوت است اما عموما مقدار بهینه آن در خاک ۱۰ تا ۱۵ میلی‌گرم در کیلوگرم (ppm)  درنظر گرفته می‌شود. در غلظت‌های بالاتر از ۲۵ ppm احتمال مسمومیت افزایش می‌یابد

به طور خلاصه

·         برگها از حاشیه شروع به زرد شدن می کنند.

·         رگبرگ ها سبز می مانند.

·         در مراحل بعدی برگ ها به رنگ زرد مایل به سفید با لکه های قهوه ای در می آیند.

·         کاهش رشد

کنترل ارگانیک

کشاورزان خرده پا می توانند از کودبرگ های تهیه شده از خاکستر گزنه و عصاره جلبک استفاده کنند. استفاده از کودهای حیوانی، گیاهی و کمپوست ها سبب افزایش میزان آهن خاک می شود. کاشت گیاه قاصدک در مجاورت محصولات، آهن مورد نیاز را در دسترس آنها (به ویژه درختان) قرار می دهد.

کنترل شیمیایی

برای کوددهی از کودهای دارای آهن استفاده کنید. آهن بخش جدایی ناپذیر از کودهای کامل است. استفاده از اکسید نیتریک (NO) باعث کاهش زردی بین رگبرگی و بهبود رشد گیاهانی می شود که در خاکهای آهکی دچار کمبود آهن شده اند. همچنین این ترکیب می تواند آهن را راحتتر در دسترس گیاه قرار دهد. به عنوان مثال در صورت کمبود شدید آهن می توان سولفات آهن (5 گرم در لیتر) به همراه اسید سیتریک (1 گرم در لیتر) را در آب رقیق کرده و دو بار با فاصله یک هفته اسپری کرد.

اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از کمبود آهن عبارتست از:

Ø     واریته ها یا ارقامی را انتخاب کنید که حساسیت کمتری نسبت به کمبود آهن داشته باشند.

Ø     در نزدیکی محصولات خود گیاه قاصدک کشت کنید.

Ø     توصیه می شود از کودهای حاوی آهن استفاده کنید.

Ø     در صورت امکان از کاشت محصولات حساس در خاک های آهکی و قلیایی خودداری کنید.

Ø     زهکشی خاک ها را بهبود ببخشید و بیش از حد آبیاری نکنید.

Ø     از آهک استفاده نکنید زیرا سبب افزایش pH خاک می شود