کود ارگانیک

کودهای ارگانیک از موادی تشکیل شده اند که کمترین فرآوری و پردازش بر روی آن ها اعمال شده است تا مواد بتوانند اشکال طبیعی خود را حفظ کنند. کودهای آلی یا طبیعی به طور معمول از گیاهان، زباله های حیوانات و مواد معدنی ساخته می شوند. کودهای ارگانیک به جای آنکه استخراج و تصفیه شوند، به فرمهای طبیعی خود باقی مانده اند.

یکی از اصلی ترین دلایلی که کشاورزان و باغداران از کودهای طبیعی استفاده می کنند، این است که آنها از نظر زیست تخریب پذیر، پایدار و به طور کلی سازگار با محیط زیست هستند و نسبت به همتایان خود بسیار مناسب می باشند.

کودهای ارگانیک نه تنها مواد شیمیایی مضر را وارد جو نمی کنند بلکه به تهیه گیاهان و محصولات کمترین مواد شیمیایی را انتقال می دهند.

به طور کلی مزایا و معایب کودهای ارگانیک را به شرح زیر می توان بر شمرد؛

مزایا

معایب