سیب زمینی

سیب زمینی پس از ذرت ، گندم و برنج ، چهارمین محصول مهم غذایی جهان است. از آنجا که سیب زمینی به آنیون کلرید حساس است ، استفاده از کودهای بدون کلراید ، که به افزایش عملکرد و کیفیت کمک می کند ، ضروری است. رشد سیب زمینی به پنج مرحله رشد مجزا طبقه بندی می شود و هر مرحله از رشد باید در هنگام مدیریت محصول در نظر گرفته شود. در این مطلب قصد داریم در رابطه با تاثیر کود مرغی بر رشد سیب زمینی مطالبی را بیان نماییم.

برای کاشت سیب زمینی اگر غده جوانه زده باشد بعد از کاشت زودتر ریشه تشکیل می‌دهد. برای رشد سیب زمینی باید در خاک رطوبت کمی وجود داشته باشد اگر مقدار رطوبت بالا و دما پایین باشد سبز شدن به تاخیر می‌افتد. در خاکهای خشک جذب فسفر و پتاسیم کمتر می‌شود. در مرحله تشکیل ریشه و تشکیل غده گیاه به فسفر بیشتری نیاز دارد. گیاه در مرحله درشت و پر شدن غده ها به پتاسیم بیشتری نیاز دارد.

چه موقع برای کاشت سیب زمینی خوب است؟

سیب زمینی را می توان ۰ تا ۲ هفته پس از سرمازدگی بهار گذشته آغاز کرد. به محض اینکه خاک آماده کاشت باشد، می توانید محصولات خود را زودتر کاشت کنید، اما توجه داشته باشید که ممکن است برخی محصولات زراعی توسط یخبندان یا خاک مرطوب خراب شوند.  اما اگر در “اواخر” بهار هستید ، کاشت سیب زمینی تا فروردین (بسته به جایی که در آن قرار دارید) دیر نیست. برخی از قوم ها حتی تا ماه خرداد بخصوص در گلخانه ها گیاه سیب زمینی را می کاشتند.

سیب زمینی در چه مناطقی بهتر رشد می کند؟

بهترین رشد سیب زمینی در مناطقی است كه گرمترین درجه حرارت دوران رشد آن حدود بیست و پنج درجه سانتی گراد و یا كمتر باشد . رشد غده ها در حرارت ۳۰ درجه سانتی گراد كاملا” متوقف می شود و در عین حال در درجه حرارت منفی دو درجه سانتی گراد یا كمتر نیز آسیب می بیند .

 

مصرف کود مرغی برای سیب زمینی

از نظر رطوبت نیاز آن به آب نسبتا” كم و از نظر خاك سیب زمینی كم توقع بوده و زمینهای سبك و زمینهایی با بافت متوسط برای آن مطلوب می باشد . خاكهای سنگین موجب اشكال در رشد و نمو و برداشت سیب زمینی می شوند . از نظر اسیدیته زمینهای خنثی تا كمی اسیدی مناسب سیب زمینی است .