حفاظت از خاک

 

کارشناسان زمین شناسی و محققان محیط زیست راهکارهایی را برای حفاطت از خاک ارائه داده‌اند که این پیشنهادها به شرح زیر است:

  1. جایگزینی کشاورزی صنعتی با روش‌های محیط‌زیستی‌

 با استفاده از کودهای ارگانیک و کشت بدون شخم‌ زدن، تولید کمپوست و چرخش محصول کشت شده, می‌توان خاک‌های تحلیل رفته را احیا کرد.

  1. پرهیز از فعالیت‌های آلوده کننده خاک

دفع غیر اصولی پساب‌ها و پسماندهای  شهری و صنعتی و استفاده از سموم دفع آفات و علف‌کش‌ها باعث آلودگی خاک می‌شود که باید از آن‌ها پرهیز کرد.

  1. کاشت گونه های بومی

گونه‌های بومی هر منطقه به سبب سازگاری با خاک آن اقلیم باعث افزایش پایداری و جلوگیری از فرسایش خاک می‌شوند.

  1. کاشت گونه‌های دارای شاخ و برگ متراکم

برای جلوگیری از فرسایش خاک در فضاهای باز و مسطح ، به دلیل عبور مداوم باد شدید، می‌توان درختان و بوته‌های دارای شاخ و برگ متراکم را کاشت که از فرسایش خاک جلوگیری می‌کنند.

  1. خودداری از آبیاری بیش از حد و تجمع آب در سطح خاک

برای جلوگیری از ایجاد رواناب‌ها و شست و شوی مواد مغذی باید از آبیاری بیش از حد و تجمع آب در سطح خاک جلوگیری شود. علاوه بر این ، اشباع خاک با آب, اکسیژن موجود را جا به جا می‌کند و ریشه گیاهان را خفه می‌کند.

  1. قبل از کاشت محصول ارزیابی خاک انجام شود

  نوع خاکی که باید تصفیه یا احیا شود باید ارزیابی شود تا مشخص شود که کدام گونه گیاهی مناسب کشت در آن خاک است. تجزیه و تحلیل درجه تراکم خاک، فرسایش خاک و عوامل محیطی تأثیرگذار بر آن و نوع گونه بومی برای کاشت، از دیگر جنبه‌های مهم در ارزیابی خاک هستند.